Galleri Flach har den stora glädjen att som höstens sista utställningar visa två konstnärer – Johanna Fjaestad och Pontus Raud – i två separata presentationer. Det handlar om två olika konstnärskap som båda arbetar med ett gestaltande måleri men utifrån helt skilda positioner och förhållningssätt.

I utställningen ” Go public” presenterar Pontus Raud en serie nya pastellmålningar som på ett intressant sätt lyfter fram både ett övergripande mönster och dess enskilda delar. Han har sedan ett antal år tillbaka arbetat med ett pastellmåleri som i sina motiv ofta befunnit sig nära vardagen och det personliga betraktandet. I dessa arbeten har konstnären tagit ett par steg tillbaka och betraktat vardagen och individen på ett större avstånd. I målningen ”Go Public” möter vi en publik och ett myller av individer som smälter samman i en sorts rik och mångfasetterad mosaik. Där finns en rörelse mellan kropparna och samtidigt en övergripande struktur som vävs samman i en glimrande och närmast abstrakt komposition. Det är ett samspel mellan detaljer och ett överordnat raster som återkommer i flera av målningarna. Genom den mättade och färgstarka pastellfärgen framträder vissa enskilda detaljer nästan som skulpturala objekt, på väg att vilja kliva fram eller bukta sig ur bilden. I målningarna finns också ett ljus som letar sig in och som skapar intressanta volymer i bilden. Det är ett ljus som, liksom pastellfärgens unika egenskaper, fascinerar konstnären och hjälper till att skulptera fram nya former och volymer.

 

I Johanna Fjaestads bildvärld möter vi en annan och vid första anblick mer flyktig stämning som utgår från utsnitt och miljöer funna i naturen. Det är en värld där naturen tillskrivs en egen inre logik som inte är helt tillgänglig för oss människor. I otillgängligheten vänder naturen oss ryggen med en hemlighetsfull och bortvänd närvaro som resultat. I målningarna finns växtlighet och djur inbäddade i mer eller mindre kodade skepnader av färg och abstraktion. De finns där både som antydningar, lånade former och figurativa gestaltningar. Det som i några målningar först ter sig som abstrakt tar sedan skepnad av ett rovdjur eller ett buskage där en ny rumslighet träder fram. Fokuseringen på naturens undflyende närvaro har en parallell i utställningens atmosfäriska och upplösta måleri som ställs mot det fysiska mötet med tydliga penselspår och rå omålad duk. En lekfull dubbelhet som för konstnären också finns i glidningen mellan figuration och abstraktion där målningens roll som både bärare av illusioner och fysiskt objekt i rummet lyfts fram.

 

Pontus Raud är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och St Martin College of Fine Art i London (1994-98) och har sedan dess varit verksam både som konstnär och projektledare i rad olika sammanhang. Han har deltagit i många olika utställningar både i Sverige och internationellt. Sedan 2007 har han tillsammans med Meggi Sandell och Andreas Ribbung drivit Supermarket- Stockholm Independent Art Fair.

 

Johanna Fjaestad är utbildad vid Malmö Konsthögskola (2006 – 2012), och är för närvarande stipendiat vid Iaspis ateljéprogram i Stockholm. Hon har tidigare erhållit stipendier bland annat från Malmö Konstmuseum (Ellen Trotzig Konstnärsstipendium), Anna-Lisa Thomson till minne (Uppsala) och Edstrandska Stiftelsen, Malmö. Hon har under sin studietid deltagit i flera olika utställningar både i Sverige och i internationella sammanhang. Hennes senaste utställning ”The Zoo” ägde rum på Galleri Arnstedt, Östra Karup.

 

@