Galleri Flach har den stora glädjen att presentera utställningen Existence Doubtful, en serie nya och tankeväckande fotografier av Ville Lenkkeri. Utställningen handlar till det yttre om två resor: först till Antarktis, sedan till de sydligaste delarna av Chile och Argentina, ett område som också kallas Eldslandet. Men egentligen handlar fotografierna om en inre resa i ovisshetens dunkel och om ett möte med det mytomspunna. I fotografierna utforskar Lenkkeri bland annat den karga men vackra miljön där Yaghan-indianerna – en gång i tiden jordens allra sydligaste invånare – levde nakna trots det utmanande klimatet. Idag finns det en enda person som fortfarande talar deras språk; ett språk med en högst tveksam närvaro och existens.

Under resan börjar Yaghan-indianernas liv för konstnären att framstå som ett liv i fullständig frihet och i en naturlig balans med den orörda naturen. I fotografierna finns en underliggande fråga om hur vi förstår en omgivning som denna och som inte är genomsyrad av västerländska levnadsmönster. Hur hanterar vi en kultur som Yaghan-indianernas, och som inte kan mätas och verifieras enligt västerländska normer? Ville Lenkkeri söker sig bortom vetenskaplig fakta och närmar sig deras tillvaro med fokus på det gåtfulla och icke verifierbara. Vad visste de om tillvaron som undgår oss nu? Parallellt med att den västliga kulturen breder ut sig skapas en kultur som blir alltmer uniform och likriktad.

Ville Lenkkeri vill i sina fotografier närma sig en annan verklighet, det som bland kartografer kallas för en tveksam existens, Existence Doubtful. Som konstnär har Lenkkeri länge sökt sig till outforskade platser och så kallade vita fläckar på kartan. Han har bland annat spenderat mycket tid på Spetsbergen och producerat en storslagen serie fotografier därifrån. Där liksom i bilderna från Eldslandet träder naturen och människorna fram i all sin motsägelsefullhet, skörhet och skönhet. Till utställningen finns också en nyutgiven bok. Den innefattar fotografier och en längre text där Ville Lenkkeri beskriver sina tankar och upplevelser under resorna, samt hans eget förhållningssätt till sitt arbete.

 

@