Det är med stor glädje vi öppnar höstens program med utställningen Broken Circle en serie fotografier av konstnären Ville Lenkkeri som tar avstamp i den lilla staden Mänttä i sydvästra Finland och i en karaktärsstark faders liv och leverne. 

I bilderna framträder människor, platser, miljöer, fordon och olika interiörer som på ett både vardagligt och samtidigt storslaget sätt snabbt drar in betraktaren i en berättelse. De rör sig finstilt mellan något högst vardagligt och alldeles ovanligt. En gammal bil är parkerad vid en åker. Utanför står en äldre man och tittar bort mot ett skogsbryn, framför honom finns ett bord med några spritflaskor. En bit bort sitter en kvinna på en stol med ett gevär i famnen, hon tittar också bort mot skogsbrynet. Det ser ut att vara en grådisig höstdag, tyst och känslomättad. I en annan bild är det vinter. En man pulsar genom hög snö över ett fält, kanske samme man och samma åker? Han släpar en gran genom den djupa snön. En julgran? I fotografi efter fotografi träder små och stora berättelser fram som binds samman av omgivningens natur och arkitektur. Där är uppenbart att det inte handlar om vilken plats som helst eller om vilka människor som helst. Där finns en underliggande ”story” som alla hör hemma i Ville Lenkkeris arkiv av minnen och upplevelser från sin hemtrakt i mellersta Finland, uppvuxen vid sidan av en far som efter dagens praktik som bygdens läkare fortsatte att arbeta, fast med sådant han betraktade som ett riktigt arbete; att fylla vägarnas håligheter med grus, att röja och lasta bilen med sly, att vidare frakta grenarna till fårhagen, att spränga stora stenar och att gräva diken. Det var en man i ständig fysisk rörelse och som bar på en egen förståelse om livet, människan och om världen i allmänhet.

I Ville Lenkkeris bildvärld träder berättelser fram där dikt och sanning går sida vid sida. Eller, som Ville själv skriver om en av sina bilder: ”She had not lied just for the fun of it, or even to make the truth bigger or better than it really was. She had lied to make the truth tangible”. I hela hans omfattande produktion av fotografier från olika delar av världen återkommer denna idé om bildens sanning och lögn som en röd tråd. Han påvisar att vad vi ser och hur vi upplever världen genomsyras av en egen färg eller ett eget temperament. Det är så vi omfamnar den, avbildar den och ibland även ramar in den. Han illustrerar det själv i en historia om hur han beslutade att köpa en kamera för sommarjobbets intjänade pengar. Som ung och kär träffar han sin käresta som visar honom ett antal semesterbilder. Han stannar till och fäster blicken vid en av bilderna föreställande flickvännens syster. Hon skrattar med knäna uppdragna under en tröja. Flickvännen rycker snabbt tillbaka bilderna, som att hon anade att knäna i fantasin skulle kunna omtolkas till ett par stora bröst. I ett förvirrat försvar hör han sig själv beskriva hur alla bilder kan misstolkas och förvrängas, hur en lögn blir till sanning och tvärtom…kanske är det där och då han upptäcker bildens magi, kraft och outgrundlighet.

Fotografierna i Broken Circle härstammar ur två serier som även finns återgivna i bokform: The Petrified Forest och Medical Records of a Small Town. Bilderna åtföljs av personliga berättelser om trakten, om familjen och i synnerhet om fadern, delvis berättade ur patienternas perspektiv som följt honom genom livet. Sammantaget vävs en resa ihop i tid och i rum. Vi lär känna Lenkkeris blick på sin omgivning, hans humor och känsla inte bara för bild utan också för språk. Han konstaterar att från hans far ärvde han inga ägodelar men däremot hur man grävde gropar, anlade brasor och lyfte bilar ur diken. Men också, alldeles uppenbart, en rik och allegorisk syn på världen. En inte oväsentlig detalj är fotografiernas inramning, vars ramar är tillverkade av Lenkkeri själv. Det är ett utsökt hantverk som tillsammans med fotografiernas bildspråk skapar en balans mellan tanke och hand, verklighet och fiktion som är själva kärnan i Ville Lenkkeris konstnärskap.

Ville Lenkkeri är född 1972 i Uleåborg, Finland, bor och är verksam i Stockholm. Han har studerat film på filmakademien FAMU i Prag, därefter fotografi på University of Art and Design i Helsingfors. Ville Lenkkeri har en omfattande utställningshistorik i Norden och i Europa och har också publicerat ett flertal fotoböcker. Hans senaste utställning ”Looking Back with Closed Eyes”, visades på Persons Projects i Berlin. Övriga separatutställningar i urval är: ”Private Collection”, Gallery Halmetoja, Helsingfors, 2020. ”Medical Records of a Small Town”, Serlachius Art Museum Gustaf, Mänttä, Finland, 2017. “The Place of no Roads”, Musée de la Photographie André Villers, Mougins, Frankrike, 2014. Hans fotografier finns representerad i ett stort antal samlingar, däribland: Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, Finland, FNAC (Fonds National d’Art Contemporain), Frankrike, Kiasma, Museum of, Contemporary Arts of Finland, Statens Konstråd, Finlands Institutet, Stockholm, Musee des Beaux-Arts de Rouen, France, F.R.A.C. Haute Normandie, Frankrike, med flera.

@