FOR VERSION IN SWEDISH, SCROLL DOWN..

We are proud to present Ulrika Sparre’s exhibition ”Wandering Rocks” in the gallery’s project room (project #2 in collaboration with Kerstin Lord). The exhibition is part of a larger work – Ear to the Ground – in which the artist examines nature’s inner forces, energies and tales through various expressions and exhibition forms. At the core of Sparre’s explorations are the formations of mountains and stones whose inner expression are highlighted in her works through new perspectives on the relationship between man and nature.

The stone is a primordial form that has existed on earth long before human beings and will remain long after mankind has disappeared. In Ulrika Sparre’s artistry there is a deep fascination with stones as both a geological and spiritual subject. She discovers sounds and energies embedded in the stone that she believes communicate with us humans if we pay attention and take the time to listen. Ulrika has done her research while traveling through different landscapes in various parts of the world: in the Stockholm archipelago, in the caves of the nomadic people in South Africa, through the Death Valley desert in Southern California and along the hiking trails of the artist Alberto Giacometti in the Swiss Alps. In these different environments, she has listened and captured the sounds, movements, and characters of the stones through sound recordings, photographs, and performances.

The power and expressiveness of the stone have amazed human beings throughout the ages. It is everywhere present in our surrounding as nature, architecture, monuments and tombstones, like an eternal companion. The exhibition presents photographs and a formation of stones that are based on this fascinating interaction between nature, culture, and man.

Ulrika Sparre is born in 1974, lives and works in Stockholm. She is educated at Konstfack in Stockholm and at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Her artistry includes several different media such as installations, sculpture, photography, film, performance and sound art. Recently, she has participated in exhibitions at Färgfabriken (Stockholm), Reykjavík Art Museum, Artipelag (Värmdö), Varbergs Konsthall, Stene Projects Gallery (Stockholm) and Index Foundation (Stockholm). She has also worked on several assignments for public art works.

Swedish:

Vi har den stora glädjen att presentera Ulrika Sparres utställning ”Wandering Rocks” i galleriets projektrum (project #2 i samarbete med Kerstin Lord). Utställningen är en del av ett större arbete – Ear to the Ground – i vilket konstnären genom olika uttryck och utställningsformer undersöker naturens inre krafter, energier och berättelser. I centrum för Sparres utforskningar står bergens och stenars formationer vars inre uttryck och egenskaper hon lyfter fram i nya perspektiv på relationen mellan människa och natur.

Stenen är en sorts urform som har funnits på jorden långt innan mänskliga varelser och kommer finnas kvar långt efter att människan har försvunnit. I Ulrika Sparres konstnärskap finns en djup fascination inför stenen som både geologisk och andlig materia. Hon upptäcker ljud och erfarenheter inbäddade i stenen som hon menar kan kommunicera med oss människor om vi tar oss tid att lyssna. Ulrika har gjort sina efterforskningar i berglandskap och naturområden på resande fot i olika delar av världen: i Stockholms skärgård, i nomadfolkens grottor i Sydafrika, genom öknen Death Valley i Södra Kalifornien och längs med konstnären Albert Giacomettis vandringsleder i schweiziska alperna. I dessa olika miljöer har hon lyssnat och fångat in stenarnas ljud, rörelser och olika karaktärer genom ljudupptagningar, fotografier och performativa gestaltningar.

Stenens kraft och egenskaper har förundrat människan i alla tider. Den finns överallt närvarande i vår omgivning; som natur, arkitektur, monument och gravsten likt en människas eviga följeslagare.  I utställningen presenteras ett antal fotografier och en formation av stenar som utgår från denna fascinerande interaktion mellan natur, kultur och människa.

Ulrika Sparre är född 1974, bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hennes konstnärskap innefattar flera olika medier såsom installationer, skulptur, fotografi, film, performance och ljudkonst. Under senare tid har hon deltagit i utställningar på Färgfabriken (Stockholm), Reykjaviks konstmuseum, Artipelag (Värmdö), Varbergs konsthall, Stene Projects Gallery (Stockholm) och Index Foundation (Stockholm). Hon har även arbetat med flera uppdrag för offentliga gestaltningar

@