Galleri Flach

One of Sweden's leading art galleries

Upcoming

  • No events

Posts tagged exhibitions

Rickard Sollman: Total Zero

Total Zero, 2013, exhibition view, Rickard Sollman

I Drömtydning skriver Sigmund Freud att den medvetne konstnären, till skillnad från drömmaren, befinner sig i ett varaktigt extatiskt tillstånd. Rickard Sollmans utställning Total Zero kan på många sätt läsas som en dröm där betydelserna långsamt, steg för steg, friläggs för betraktaren. Det utvidgade medvetande som ”undandragandet av förståndets vakter” ger upphov till intar gallerirummet, och det omedvetna språket har med måleriets tekniker skapat en ny linjär berättelse. Read more

Twan Janssen: Hallelujah

Installation view, Twan Janssen, Galleri Flach 2009

 

 

 

 

Read more