Galleri Flach+Thulin har glädjen att presentera nya arbeten av Patric Larsson, vars storskaliga teckningar med utgångspunkt i linjer, prickar, ord och meningar har rönt stor uppmärksamhet genom åren.

I utställningen som nu presenteras möter vi en serie verk som spänner över en rad olika uttryck på det sätt som är karaktäristiskt för Patric Larssons konstnärskap. Men som ett nytt och genomgående tema finns nu en färg och en rumslighet som på olika sätt träder fram i verken. Det kan bestå av en komposition med små prickar som sprider ut sig – likt en vintergata – på ett storskaligt papper eller av trianglar som skapar optiska illusioner i förtätade cirklar. Om bildytan framstår som monokrom finns ändå där bakom ytterligare en dimension, som exempelvis utgår från ett litterärt verk. I en av teckningarna har konstnären minutiöst skrivit av författaren Henry James bok ”The Turn of the Screw” på en begränsad yta. Det har blivit lager på lager av meningar som till slut skapar en tät och ogenomtränglig yta.
Så om Larsson tidigare betonade texten och språket i sina teckningar, kan man nu se en allt större fokusering mot rent formella och visuella kvaliteter. I såväl teckningar som målningar söks en ny spänning mellan långdragna linjer och ytor och den rymd som skapas däremellan. På ett enkelt men skickligt sätt skapas ett intressant spel mellan optiska fenomen, där olika dimensioner ser ut att ”brytas upp”.
Patric Larssons konstnärliga arbeten har alltid pendlat mellan det privata och det formella. Bokstäverna som bärare av både innehåll och form har i teckningarna fått vägleda gestaltningen till omfattande och tankeväckande strukturer. När nu de textmässiga, poetiska kvaliteterna är mindre framträdande har en tydligare fokusering på formella aspekter börjat träda fram, men fortfarande utifrån konstnärens förmåga att förena tanke och form med enkelhet, självklarhet och direkthet.

 

@