Galleri Flach har den stora glädjen att presentera Mikael Lundbergs utställning Ansiktets schakt. Utställningen innefattar fyra nya arbeten som på olika sätt beskriver självbilder och betraktelser av den egna personen genom olika visuella representationer och perspektiv.

 

Mikael Lundberg har allt sedan han gick ut Konstfack 1985 arbetat med att konstnärligt utforska aspekter av tid, rörelse och minnen i en rad olika sammanhang. I centrum för sina frågeställningar har han alltid placerat sig själv, och därefter låtit den utforskande rörelsen gå i allt vidare cirklar. I välkända verk som Lifetimer (1995) och Lifeline (2004) har han visualiserat sin egen uppskattade tid kvar i livet genom ett digitalt urverk, samt sitt eget rörelseschema via en gps-mottagare. Hans utforskande arbetsmetod har inneburit att han kontinuerligt sökt sig till nya tekniker och nya möjliga presentationer.

Samtidigt har Mikael Lundberg fått stor uppmärksamhet för skulpturer och installationer som utgått från geologiska processer, som verket Bitumen cube som bland annat visats på Moderna Museet (1996) i Stockholm och biennalen i Venedig (1997), liksom verket Traces of an ongoing memory som bland annat visats i Lunds domkyrka 2010. Den asfaltsvarta skulpturen Bitumen cube är ett platsspecifikt verk som långsamt smälter ned i en långsam, oåterkallelig process. I domkyrkans krypta placerades saltvattensbassänger där vattnet sakta avdunstade och med tiden blottlade ett fascinerande landskap av saltkristaller.

 

Genom olika konstnärliga uttryck såsom fotografi, video och texter, ofta i form av världslitteraturens böcker, har han konsekvent fortsatt att ge uttryck för hur tid, rörelse och förgängliga processer är en oundviklig del av oss själva i form av spår och minnen. I utställningens Ansiktets schakt finns dessa centrala idéer närvarande, uttryck genom olika tekniker i en både gåtfull och poetisk gestaltning. I Mikael Lundbergs arbeten kan man upptäcka en sorts ständig rörelse mellan på en gång självklara och svårgripbara processer.

 

Mikael Lundberg har sedan avslutad utbildning frekvent ställt ut på gallerier, konsthallar och muséer i Sverige och internationellt. Han finns representerad bl.a på Moderna Museet i Stockholm och Kiasma i Helsingfors. Han har haft flera offentliga uppdrag, och arbetar nu med ett konstnärligt forskningsprojekt, bland annat i anslutning till projekt ”Tid, minne och representation” på Södertörns Högskola.

 

@