I Martin Solymars måleri möter vi en bildvärld som utgår från människans föreställningar, natur och mytologi med anknytning till platser i Karibien men också till Norden. I skira, ömsom varma och kalla, nästan självlysande färger framträder landskap, människor, djur och olika väsen som i en sammanhängande rörelse. Också musiken är en betydelsefull dimension, vilken i den karibiska kulturen är djupt sammanflätad med människors liv och synkretistiska trosuppfattning där bland andra Santeria och Vodoun figurerar.

Martin Solymar berättar hur han på resor lärt känna platser genom att intressera sig för deras folkloristiska uttryck av musik, bild och religiösa föreställningar. I målningarna återskapas stämningar av en sammanflätad, vibrerande närvaro. Sammanblandningen av olika mytologier finns i alla kulturer och samhällen, understryker han. I Norden, exempelvis, genom våra många referenser till och traditioner med förkristna gudar. På så sätt tvistas olika tidsperspektiv, abstrakta och föreställande element samman i en organisk väv i hans arbeten. I verket ”Ghost Tree” framträder ett myller av rötter likt ett mangrove-träsk, en fascinerande och näringsrik biotop som återfinns längs med tropiska kuster. I den mångbottnade bilden av rotsystemets förvecklingar kan vi ana närvaron av andar och väsen som följer oss var vi än befinner oss.

I Jakob Westbergs uttrycksfulla arbeten pågår en intensiv rörelse. I stället för penseldrag består linjer, streck och deras inbördes relation av textilier, lim och annan materia i olika lager som formar sig till skulpturer och objekt på väggen. Objekten kan uppfattas både som naturliga och onaturliga, befriande och hotfulla, de kan ses som kroppar i form av fristående gestalter eller som en obändig, uppstickande natur.

Det finns en direkthet och ett fysiskt anslag i dessa objekt som bland annat handlar om den mänskliga kroppen, både som en invändig organism och som ett yttre hölje mot omvärlden. Som att han förvandlar kroppen till en materia full av signalerar med kringliggande hot och sinnesförvandlande trippar. Hans uttryck hör hemma i den urbana kulturen men också i naturen, den urbana kulturens natur. Om vi vänder oss till konsthistorien för han på ett intressant sätt samman två motstridiga ikoner, Jackson Pollock och Robert Rauschenberg. Där finns associationer till å ena sidan Pollocks högmodernistiska måleriska expressivitet, å andra sidan Rauschenbergs minst lika kraftfulla kritik av densamma. Så som Rauschenberg vänder sig Westberg bort från den klassiska måleriska gesten och gör i stället konst av ”skräp” och massproducerande materia: with in and out.

Martin Solymar är född 1981, bor och är verksam i Göteborg, utbildad vid Umeå Konsthögskola (2016/17) och Valand i Götebrog (2009-12). Under 2022 har han ställt ut på biennalen Le Latitudini dell’Arte i Italien, SKF Konstnärshuset i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg. 2020 erhöll han Sten A Olssons kulturstipendium. Bland kommande utställningen kan nämnas Mimers Hus, Kungälvs konsthall och The Fram Shop, Lord Kitchener, Trinidad&Tobago.

Jakob Westberg är född 1988, utbildad vid Umeå Konsthögskola (2010 – 2016). Han bor och är verksam i Stockholm. Han har tidigare visat skulpturer på Galleri Flach 2020 tillsammans med Lisa D Manner. Jakob Westberg har ställt ut i många olika sammanhang runt om i Sverige och är en av drivkrafterna bakom ateljékollektivet NOS.

 

 

@