Vi har glädjen att under Gallery Weekend Stockholm visa ett konstnärligt möte mellan Lisa D Manners målningar – som en fortsättning på den pågående utställningen – och en grupp skulpturer av Jakob Westberg. Det är ett dialogiskt möte där linjer, färg, struktur och energi möts och öppnar upp mot både ett makro- och ett mikrokosmos. Mellan Manners storslagna målningar, ett panorama av linjespel som sträcker sig ut i rummet och bortom horisonten och Westbergs expressivt sammansatta skulpturer i en komplex väv av trådar och linjer, finns något storslaget. Det är ett möte mellan en inre organism och ett yttre samhälle, mellan det fysiskt närvarande och det illusoriskt onåbara. De ger båda uttryck för en konstnärlig kreativitet som intresserar sig för kroppen och kroppens position i sin omgivning.

Jakob Westberg visar fyra skulpturer ur serien ”Dummy”, placerade som figurer i en pågående dialog i rummet. De vänder och vrider på sig i sina sammansatta former, vilka påminner om mänskliga gestalter. Deras rörlighet understryks av en komplex väv av linjer och trådar i textil, epoxy och gips. Även den expressiva färgen skapar en dynamik som parallellt kan upplevas som ett måleri – en abstrakt expressionism – som om Jackson Pollocks måleri hade lämnat duken och trätt ut i rummet. Kroppen som materia, dess förgänglighet och längtan efter en vidare expansion är några centrala idéer som Jakob Westberg har utforskat både under och efter sina studier på Umeå Konsthögskola, från vilken han har en mastersexamen 2016.

I många av Lisa D Manners målningar spelar också linjerna en central roll och liksom väver fram kartbilder och strukturer över olika sorters stadslandskap. Det är ett måleri där flera olika berättelser och perspektiv förekommer samtidigt, fyllt av tecken, streck och linjer, liksom av mjuka former och ytor. Där finns både mörker och ljus, kyla och värme. Men också något gåtfullt och drömskt, vilket alltid har fått en väsentlig plats i Lisa D Manners arbeten. Hon beskriver en konstnärlig strävan i vilken hon vill både orientera sig och vilseleda, som upplevelsen att förlora sig själv och gå upp i något annat för att hitta vägar mot andra erfarenheter. Det är i denna skarv mellan det igenkännbara och ett vilset, existentiellt tillstånd av att befinna sig på en främmande plats som Lisa D Manners målningar träder fram.  

Lisa D Manner är född 1979, arbetar och bor i Lund. Hon har en Master från Umeå Konsthögskola (2007) och har sedan dess ställt ut rikligt på gallerier och muséer i Sverige och internationellt. Bland

hennes senaste utställningar kan nämnas ”Detour” på Trelleborgs Konstmuseum, (2019) ”Privilegiet att gå vilse” Galleri Arnstedt, Östra Karup, (2018), ”Whereabouts”, Galleri Flach, Stockholm (2016). 

@