Internationella konstnärliga samarbeten brukar vara en knepig sak, inte minst när det handlar om samarbete mellan länder i väst och länder i tredje världen. Ofta finns det en tung officiell överbyggnad, som riskerar att knäcka projekten eller omgärda dem med postkolonialt teoritöcken. Gruppen EXP (Experiments in Cross Cultural Practices) har angripit detta problem från ett helt annat håll. Gruppen består av medlemmar från två länder, Mali och Sverige (bland andra konstnären Arijana Kajfes och galleristen Eva Lotta Holm-Flach), som tillsammans utvecklar konstnärliga samarbetsformer och praktiker. Till skillnad från många andra snarlika projekt rör det sig inte om någon “luftlandsättning”. Både Kajfes och Holm-Flach har mångårig erfarenhet av att arbeta med konstprojekt i Afrika och deltagarna från Mali är djupt involverade i olika konstnärliga uttrycks- och presentationsformer.

 

Ett faktum man måste ta hänsyn till i Mali är att det inte existerar en konstmarknad av det slag vi är vana vid i vår del av världen. Konsten och konstnärerna har just börjat röra sig bort från hantverkstraditionen och den mer eller mindre magiska sfären och in i det konventionella kultursamhället. I Sverige råder det motsatta förhållandet: konstnärerna söker allt oftare hitta vägar förbi och bortom konstmarknaden för att hitta en ny och självständig position. Utställningen Artefact redovisar en process som pågått sedan 2013, och där de svenska och maliska deltagarna (samt konstnärer de bjudit in) arbetat med människoskapade objekts relation såväl till magi och riter som till konstmarknadens värderingssystem. Artefact är en utställning som till det yttre kan påminna om traditionell etnokonst, men ger man den lite mer tid framträder andra perspektiv. Vänta dock inte för länge med att besöka den, utställningstiden är bara en vecka!

@