DEJA VU– nutidskonst ur Malmö Konstmuseums samling 3.2.–20.5.2012
 
Åbo konstmuseum inleder året 2012 med en utställning som presenterar Malmö Konstmuseums samling, speciellt de verk som museet anskaffat under 2000-talet. Utställningen Déjà vu – nutidskonst ur Malmö Konstmuseums samling pågår på Åbo konstmuseum under tiden 3.2–20.5.2012. Den är en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Åbo konstmuseum och Malmö Konstmuseum som inleddes år 2007 med utställningen I Love Malmö i Åbo. Samarbetet fortsatte inom ramen för EU-projektet Museums in Motion, som genomfördes åren 2008–2010, med utställningen Under de röda fanorna (2008) som presenterade konsten i Estland under Stalintiden. Andra samarbetsutställningar var Matts Leiderstam-utställningen (2010) och Veli Granö-utställningen (2011).

Tack vare sitt läge och sin rika kulturhistoria är Skåne ett av Sveriges viktigaste konstcentra. Utöver Malmö Konstmuseum har landskapet flera kulturaktörer på hög nivå: traditionsrika Lunds universitet, Malmö Konsthall, Konsthögskolan i Malmö och, det nyaste tillskottet, Moderna Museet Malmö. Malmö Konstmuseum har en av de största och kvalitativt mest högtstående samlingarna av nutidskonst i de nordiska länderna. Under 2000-talets första decennium har samlingen utökats med hela 750 verk.

 

Den nordiska nutidskonsten är ett mycket brett och heterogent begrepp. Malmö Konstmuseum har inte heller som mål att beskriva hela den brokiga skalan av nutidskonst utan samlingspolicyn går ut på att man försöker skaffa flera verk av ett begränsat antal konstnärer. De enskilda ”utvecklingshistorierna” länkar sig emellertid samman med varandra och det individuella blir generellt. Fast museet inte strävar efter någon heltäckande samling är det dock möjligt att utgående från samlingen bilda sig en uppfattning om de teman och trender som kan ses i nutidskonsten i Norden. På Déjà vu fäster man sig bland annat vid följande: fotorealismens återkomst i måleriet, konstnärernas bruk av olika tekniker som skapar ett avstånd mellan betraktaren och verket t.ex. genom att inge känslor av ädsla eller hot, djupdykningar i det undermedvetna och drömmarna samt fotografiernas noga övervägda iscensättningar. Centralt i konsten under 2000-talet är uttryckligen fotokonstens frammarsch, varför fotografierna också betonades vid urvalet av verk till Déjà vu. Verken uppvisar också för nutidskonsten typiska anknytningar till andra konstverk och konsthistorien men även till medierna och populärkulturen.

 

Déjà vu presenterar 28 verk och hängningen är avsiktligt luftig så att varje verk och dess särpräglade uttryckssätt ska komma till sin rätt. Nutidskonstens olika tekniker är mångsidigt företrädda: förutom fotografier och målningar finns här också mediekonst och installationer. Följande konstnärer är representerade: Karin Nygårds Bengtsson, Peder Callesen, Gardar Eide Einarsson, Anna Ekman, Annika Eriksson, Johan Furåker, Carl Hammoud, Lotta Hannerz, Trond Hugo Haugen, Michael Johansson, Petra Lindholm, Tova Mozard, Anna Nordquist Andersson, Charlotte von Poehl, Torbjörn Rödland, Nina Saunders, Fredrik Strid, Astrid Svangren, Per Wizén och Dan Wolgers.

 

@