Det är med stor glädje vi presenterar en serie nya målningar och gouacher av Joakim Heidvall med den övergripande titeln ”Sub”. I dessa möter vi en motivvärld som bygger vidare på ett tidigare måleri med kraftfulla och dynamiska halvcirklar som formar sig till ett slags eklipser som drar betraktarens blick in i duken. De är på en gång tydliga i sina universella sfäriska former och samtidigt tvetydigt abstrakta. Formernas svärta och rörelse har länge intresserat Joakim Heidvall. Vi har sett dem återkomma i olika utföranden i ett måleri som befinner sig i gränslandet mellan ett abstrakt och ett föreställande bildspråk. Han beskriver det själv som ett sökande efter en balans som nästan är på väg att falla, som om formerna närmar sig en punkt där de skulle kunna tippa över.

I denna rörelse uppstår ett kraftfält som lyser fram i måleriet. Som en energi som skapas inuti ett centrum och sedan blir allt mer genomsläppligt mot de yttre kanterna. Eller som ett ljus som tränger fram från en bakomliggande kraftfull ljuskälla.  Det är ett bildspråk som ger associationer till ett kosmiskt tillstånd men också till ett konsthistoriskt modernistiskt bildgestaltande där elementära grundformer utforskas och bygger upp nya bildrum.

I ett antal gouacher, ”Vy från Tanto” framträder denna nyfikenhet för form och rörelse lika tydligt och möjligen än mer lekfull. Här är färgerna både ljusare och livligare, i ett slags kubistiskt avbildande av omgivningen. Precis som då, i början av förra seklet, när konstnärerna genom teckningen sökte att beskriva en värld på gränsen mellan helhet och sönderfall, befinner sig även dessa teckningar i en riktning som pekar både mot upplösning och ett tillblivande. Lite så som världen ter sig i stort. 

Joakim Heidvall är född 1979 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 2002 – 2007. Under 2010-talet bodde han och var verksam i Berlin (2011 – 2017). Under de senaste åren har han bland annat ställt ut på Husby Konsthall (med Niklas Karlsson), Konstnärshuset, Stockholm (med Dick Hedlund) och Galleri Flach, Stockholm (med Ludvig Helin). Han har även arrangerat utställningar ”Se! Presenterar…”  i Bångska våningen tillsammans med Jenny Danielsson, Stockholm (2018).

Eva-Lotta Holm Flach

@