GENOM ÖGAT

JESSICA FAISS, MIKAEL LUNDBERG, KARIN OHLIN

Galleri Flach+Thulin har den stora glädjen att visa tre av galleriets nya konstnärer; Jessica Faiss, Mikael Lundberg och Karin Ohlin i utställningen ”Genom ögat”. Utställningen handlar om ett möte mellan de tre konstnärerna och lyfter fram en upplevelse som berör själva ögonblicket – ett slags fruset tillstånd, koncentrerat eller i rörelse.

I alla tre konstnärskapen kan man finna ett intresse för att förena poetiska kvaliteter med en tydlig konceptuell dimension. I Karin Ohlins arbeten har det huvudsakligen handlat om skulpturala objekt med uppenbara referenser till en ”ready-made”-tradition, liksom objektets förhållande till rum och arkitektur. I Mikael Lundbergs konstnärskap har det kretsat kring tiden och föränderliga processer som griper in och påverkar objektens utseende och form. I Jessica Faiss arbeten, och då i synnerhet hennes videor, är rörelsen ett centralt tema som på ett effektivt sätt suger in betraktaren i en sorts ständig pågående resa framåt.

 

I utställning visas till stora delar helt nya verk, däribland Jessica Faiss video: ”Surrender” där vägar och tunnlar smälter samman i en futuristisk vision av ett trafiklandskap. Det handlar om ett tillstånd, en resa på väg till eller bort från, som de flesta av oss återkommande upplever.Mikael Lundberg visar en ny serie fotografiska bilder, med titeln ”Genom ögonblicken”. Vi ser människor som faller fritt från himlen i ett kort osäkert och avskalat ögonblick. Deras kläder och kroppshållning blir säreget framträdande mot himlens blågrå fond. Dessa ”frusna” ögonblick kan tolkas som ett tillstånd av hjälplöshet och utsatthet, men också av övervinning och koncentration.

 

I Karin Ohlins verk, en serie spegelobjekt där ram och spegelglas ingår i ett intrikat samspel, finns ögonblicket närvarande som ett koncentrerat utsnitt av sin omgivning. Genom att skilja spegeln från ramen, se dem åtskilda och som delar av ett annat sammanhang, får också själva spegelbilden en annan karaktär. Den blir ett objekt i sig själv, koncentrerat och i samspråk med den kringliggande arkitekturen. Två nya spegelobjekt har tillfogats sedan de tidigare i år visades på Uppsala Konstmuseum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@