For English, scroll down

I ett samarbete mellan Galleri Hedenius och Galleri Flach presenteras:

Fredrik Wretmans konstnärskap är synonymt med kreativitet i en ständigt fri och pågående rörelse. Skulpturer, animationer, teckningar och installationer tar form i ett outsinligt flöde och i en bildvärld full av skönhet, humor och allvar. Utställningen ”Spirit no. 9 – We don’t Need another Hero, really (?)” är en installation med fokus på Wretmans senaste arbeten av både möjliga och omöjliga figurer i brons och av teckningar på rispapper. De genomsyras ömsom av starka färger som utstrålar klorofyll och fotosyntes, ömsom bränd svärta.

Sedan flera år delar Fredrik Wretman sin tid mellan ateljéerna i Stockholm och Chiang Mai i Thailand. Färgerna, formerna och materialiteten i hans arbeten fångar upp element från båda dessa omgivningar. En idé eller en skiss kan börja på den ena platsen, för att avslutas på den andra. Möjligheterna öppnar sig från alla håll. Ett tydligt och karaktäristiskt drag i många av Wretmans arbeten är just blandningen av uttryck, estetiska och idémässiga, som återfinns i båda dessa kulturer; mytologiska gudar, naturens element, en inre och yttre verklighet, ande och materia.

I centrum av Wretmans arbeten finns alltid en närvaro av människan; vare sig det är i stor eller i liten skala, högmodig eller dumdristig, storslagen eller förgänglig. Med tiden har dessa variationsrika figurer och arketyper återkommit i olika versioner, alltid med en blinkning och i dialog med den samtid som pågår runt omkring.

Det är med stor glädje som utställningen presenteras i ett tillfälligt samarbete mellan Galleri Flach och Galleri Hedenius. Det är för oss en spännande möjlighet att pröva nya visningsformer inom ett konstområde som ständigt förändras och står inför nya utmaningar.

Fredrik Wretmans arbeten finns representerade på ett stort antal muséer, konsthallar och offentliga platser runt om i Sverige. Han har ställt ut nationellt och internationellt allt sedan han gick ut Konsthögskolan 1985. Bland senare utställningar kan nämnas ”Monogram” på Kummelholmen (2016), ”flames, caves, portals and flowers” STP 35 B, Stockholm (2018),  ”IC3D” Vandalorum (2019), ”Häpp”; Galleri Hammarén, Göteborg (2021) och ”Stolen Goods (Prometheus) tillsammans med Helga Wretman, Olseröds Konsthall (2021), samt nu senast Klenell, Wretman, Whålström på Galleri Glas, Stockholm (2022).

ENGLISH

Fredrik Wretman’s artistry is synonymous with a constant flow of sculptures and drawings in a free and ongoing process. Sculptures, animations, drawings, and installations take shape in an image world full of beauty, humor, and sincerity. The exhibition ”Spirit no. 9 – We Don’t Need another Hero, Really (?)” is an installation focusing on Wretman’s latest work of small sculptures in bronze and of drawings on rice paper in a great range of variations. They are sometimes imbued with strong colors that radiate chlorophyll and photosynthesis, sometimes burnt black.

For several years, Fredrik Wretman has been dividing his time between his studios in Stockholm and Chiang Mai in Thailand. The colors, shapes and material of his works capture elements from both these places. An idea or a sketch can start in one place, to end in another. The artistic possibilities are extensive. A clear and characteristic feature in many of Wretman’s works is precisely the mixture of expressions, aesthetic and ideational, that can be found in both these spaces; mythological gods, elements of nature, inner and outer reality, spirit, and matter.At the center of Wretman’s works there is always a presence of the human being, whether on a large or small scale, haughty or foolish, grand, or mortal.  Over time, these figures and archetypes have reappeared in different versions, always with a nod and in dialogue with our current society around.

It is with great pleasure that the exhibition is presented in a temporary collaboration between Galleri Flach and Galleri Hedenius. For us, it is an exciting opportunity to try new forms of collaborative presentations within a field of art that is constantly changing and facing new challenges.

Fredrik Wretman’s works are represented in many museums, art galleries and public spaces around Sweden. He has exhibited nationally and internationally since he graduated from the Academy of Arts in 1985. Recent exhibitions include ”Monogram” at Kummelholmen (2016), ”flames, caves, portals and flowers” STP 35 B, Stockholm (2018), ”IC3D” Vandalorum (2019), ”Happ”; Galleri Hammarén, Gothenburg (2021) and ”Stolen Goods (Prometheus)” together with Helga Wretman, Olseröds Konsthall (2021), and most recently Klenell, Wretman, Whålström at Galleri Glas, Stockholm (2022).

Offentliga uppdrag/Public commissions:

2021 Up, up and Away, Östermalmshallen, Stockholm
2020 Öra, näsa, hals, Hudiksvalls Sjukhus
2019 ”Il Tiempo…”, Linköping
2018 Peace, bänk för Värnamo
2017 Big Half Foot, Körsbärsgården, Gotland
2017 Kungsgatan 55, Stockholm
2017 Big Half Foot, Donum Estate, Sonoma, California
2016 Dogfight, Barkaby
2014 Hermes (Budbäraren), Rådhuset i Kristianstad
2010 Zetterlunden, Monica Zetterlunds Park, Stockholm
2008, Goatrans, Örebro
2007 0 + 0 = 8, Nissan Halmstad
2007 Kombinationer, Uppsala konsert & Kongress, Uppsala
2005 Inre uttryck, Vikströmska skolan, Stockholm
2004 BODHI, Borås
2004 Klingon, Södertörns Högskola Bibliotek
2002 Body & Soul, Södersjukhuset, Stockholm
1998 811, Konstvägen Sju älvar, Umeå

Samlingar/Collections:

Körbärsgården (Gotland),
Moderna Museet (Stockholm),
The National Museum of Contemporary Art (Oslo),
Borås Konstmuseum
Sandvikens Konsthall,
Göteborgs Konstmuseum
Malmö Museum
Tom Böttiger Collection,
Jan Erik Löwenadler Collection
Fredrik Roos Collection
Solna Kommun
Statens Konstråd,
Östergötlands Museum
Norrköpings Museum
Gävle Länsmuseum
Sundsvalls Museum

@