Det är med stor glädje vi visar textila verk av Elina Flyrin i ett färgstarkt och organiskt formspråk i galleriets projektrum. Hon skapar bilder som kan uppfattas som ett slags holistiska berättelser om livets olika passager. I tuftningen ”Passing through, Passing by” (2023) ser vi runda och ovala former som associerar till människans ursprung. De bildar en rörelse som befinner sig i en fri rymd som också kan uppfattas som nebulosor. Som att bilderna beskriver ett möte mellan mikro- och makrokosmos där den minsta celldelningen också kan rymma ett helt universum. 

Genomgående i utställningen återkommer berättelser om ett livs fysiska slut och möjligheten av den resa som kan ske där bortom. Elina Flyrin berättar om en bildvärld som för henne handlar om kroppens tillkomst, slut och det oändliga där runtom. Vi som betraktar befinner oss någonstans där emellan, i det som pågår just nu, på resa genom våra livslinjer.

Elina Flyrin är utbildad vid Goldsmiths University i London där hon fick möjlighet att utforska den textila tekniken tuftning. Från att tidigare huvudsakligen ha arbetat med teckning och måleri i en reducerad färgskala gav miljön på skolan och upptäckten av textila tekniker möjligheter att utforska nya konstnärliga vägar. I garnen upptäckte hon de kraftfulla färgerna som gav inspiration att upptäcka nya former och kontrastrika möten. Med utgångspunkt i teckningarna utforskar Elina Flyrin textila tekniker för att skapa en bildvärld där färg, form och materialitet hittar ett alldeles eget uttryck.

Elina Flyrin är född 1994 i Stockholm, bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Goldsmiths University London, där hon studerade åren 2016 – 2019. I Sverige har hon studerat vid Dômen Konstskola i Göteborg, och Nyckelviksskolan i Stockholm. Hennes arbeten har visats i olika sammanhang i London (England), Sydkorea och på olika håll i Sverige.

@