Om konst: Betvinga glömskan

Att betvinga glömskan, att inte låta dess pudersömn dränka vårt kollektiva minne, måste vara ett av vår tids viktigaste credon....

Patrick Nilsson i Konsten.net

Patrick Nilsson på Galleri Flach   Patrick Nilsson på Galleri Flach I en värld där våldet transporteras rätt i i...
@