Galleri Flach

One of Sweden's leading art galleries

Upcoming

  • No events

Archive for Rickard Sollman

Rickard Sollman: Total Zero

Total Zero, 2013, exhibition view, Rickard Sollman

I Drömtydning skriver Sigmund Freud att den medvetne konstnären, till skillnad från drömmaren, befinner sig i ett varaktigt extatiskt tillstånd. Rickard Sollmans utställning Total Zero kan på många sätt läsas som en dröm där betydelserna långsamt, steg för steg, friläggs för betraktaren. Det utvidgade medvetande som ”undandragandet av förståndets vakter” ger upphov till intar gallerirummet, och det omedvetna språket har med måleriets tekniker skapat en ny linjär berättelse. Read more

Rickard Sollman: 2008

Rickard Sollman: Installation veiw Galleri Flach+Thulin, 2008

Att möta Rickard Sollmans verk är alltid förknippat med en stark rumslig upplevelse som bottnar i en noga uttänkt arkitektur och ett minutiöst väldefinierat måleri. På ett både storslaget och sparsmakat vis placerar Rickard Sollman sina målningar och objekt i rummet med största möjliga fokus på relation och balans. Han plockar sönder och sätter samman måleriska, skulpturala och arkitektoniska objekt. Det är en strävan som är lika påtaglig i varje målnings inre geometri, som i den övergripande helheten verken emellan. Read more