Andreas Johanssons illusoriskt tredimensionella landskap återger förfallna, övergivna områden. Han använder sig av collageteknik och utgår ifrån fotografier av den egna närmiljön som han klipper isär och fogar samman till nya sammanhängande helheter. På så sätt skapar han fiktiva platser som relaterar till tidigare verkliga händelser och verksamheter men är helt konstruerade – oåtkomliga, hemlighetsfulla miljöer mellan verklighet och dröm.

@